WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** STRONA W TRAKCIE EDYCJI *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2016/2017 ***

Stołówka - OBIADY

 

UWAGA !

 

 O G Ł O S Z E N I E 

 

Sprzedaż obiadów na m-c  grudzień  2017 roku w dniach:

30.11.2017 r. (czwartek)    w  godz. 7.15 – 13.00

      01.12.2017 r. (piątek)  w godz. 7.15 – 13.00

 

    Koszt  obiadów  dla uczniów:

Obiad cały –  16 dni x 3,50 zł =  56,00 zł

Drugie danie –  16 dni x 2,50 zł = 40,00 zł

Zupa  -  16 x 1,00 zł =  16,00 zł

 

Koszt obiadów dla pracowników (łącznie z marżą):

Obiad cały –  16 dni x 6,20 zł =  99,20 zł

Drugie danie – 16 dni x 4,40 zł = 70,40  zł

Zupa –  16 dni x 1,80 zł = 28,80 zł

 

UWAGA !!!

W MIESIĄCU  GRUDNIU  NIE  MA  ODPISÓW  ZA OBIADY.


Rodzice mogą dokonać wpłat za obiady na rachunek szkoły
z podaniem imienia i nazwiska dziecka, klasy, opłata za obiad
(cena to ilość dni x cena za wybrany posiłek).

 

Wpłaty na rachunek:  09 1030 1218 0000 0000 9041 7037  


 


 

    UWAGA !  

Odbiór bonów obiadowych dla osób, które dokonują opłat internetowo
w kancelarii szkoły w dniach sprzedaży obiadów.

  JADŁOSPIS
(kiknij - pobierz plik .pdf)

   

* Substancje powodujące alergię (Rozp. UE1169/11) : 
Zboża zawierające gluten(1); Skorupiaki i produkty pochodne(2);
Jaja i produkty pochodne(3); Ryby i produkty pochodne(4); Orzeszki ziemne(5);
Soja i produkty pochodne(6); Mleko i produkty pochodne(7); Orzechy(8);
Seler i produkty pochodne(9); Gorczyca i produkty pochodne(10);
Nasiona sezamu i produkty pochodne(11); Dwutlenek siarki i siarczyny(12);
Łubin i produkty pochodne(13); Mięczaki i produkty pochodne(14) 


* Fragment  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 1169/2011  
z dnia 25 października 2011 r.
 

SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE
LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
-
 pobierz plik .pdf

 

 - ZASADY ZAKUPU OBIADÓW  -
 

Opłat za obiady można dokonywać u intendenta lub na konto:

BANK CITI HANDLOWY oddział Olsztyn 

 09 1030 1218 0000 0000 9041 7037 

    

Zasady ogólne :

 

1. Wpłaty za obiady na m-c następny przyjmowane będą : 

a) u intendenta w okienku szkoły przez dwa dni 
(ostatni dzień miesiąca bieżącego i pierwszy dzień 
miesiąca następnego)  w godz. od  7:15 -13:00 

b) na konto szkoły;

 

- wpłaty do 28 dnia miesiąca bieżącego ( pieniądze na koncie szkoły) 

- w tytule przelewu proszę wpisać : obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa. 

- karnet obiadowy do odbioru u intendenta ostatniego dnia miesiąca 

- cena to iloczyn dni i ceny jednostkowej

 

2. Zgłoszenia rezygnacji z obiadu przyjmuje : 

a) intendent z jednodniowym wyprzedzeniem osobiści lub telefonicznie 

b) na dzień bieżący do godziny 8:00 intendent osobiście lub telefonicznie

 

3. Odpisy za obiady niewykorzystane: 

a) wartość odpisanych obiadów będzie zrekompensowana 
podczas zakupu obiadów na następny miesiąc ( prosimy przypomnieć 
o odpisach przy okazji kupowania) lub zwrócone na konto, 
z którego została dokonana wpłata. 

b) w szczególnych wypadkach kasa szkoły zwraca pieniądze.

 

 
ZARZĄDZENIE NR 18/2015  z dnia 20.10.2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie
w sprawie ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika

 

Na podstawie art.67a ust.2 ustawy z dnia 7 września 
o systemie oświaty 1991r.(Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.):

 

1. Ustalam  cenę jednego posiłku (do wyboru) uczniom w wysokości:

1)  1,00 zł – za zupę – zgodnie z kalkulacją przygotowaną przez  intendenta szkoły;

2)  2,50 zł – za drugie danie – zgodnie z kalkulacją przygotowaną przez  intendenta szkoły;

3)  3,50 zł – za obiad dwudaniowy 


*pełna treść zarządzenia - TUTAJ