WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** W dniu 22.03.2019 r. w godzinach 16.30-18.00 organizujemy DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY oraz TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH. *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019 ***

SZKOLNY KLUB UCZNIOWSKI LUBIĘ POMAGAĆ

wolontariatjpg [300x300]

WYPIS Z REGULAMINU : 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność
    wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz SKU LUBIĘ POMAGAĆ  działa na zasadach wolontariatu.

3. Klub  powstał z inicjatywy uczniów.

4. Jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby
    wyrażające chęć niesienia pomocy innym.

5. Działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.

6. Opiekę nad Klubem sprawują wyznaczeni przez Dyrekcję Szkoły koordynatorzy,
    którzy dbają 
o formację wolontariuszy oraz nadzorują ich pracę.


Pełen tekst REGULAMINU dostępny TUTAJ  

PLAN PRACY dostępny TUTAJ