WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacje na temat podręczników na rok szkolny 2020/2021 - zakładka PODRĘCZNIKI 2020/2021 *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** Informacje na temat płatności za obiady - zakładka "Stołówka - OBIADY"

SZKOLNY KLUB UCZNIOWSKI LUBIĘ POMAGAĆ

wolontariatjpg [300x300]

WYPIS Z REGULAMINU : 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność
    wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz SKU LUBIĘ POMAGAĆ  działa na zasadach wolontariatu.

3. Klub  powstał z inicjatywy uczniów.

4. Jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby
    wyrażające chęć niesienia pomocy innym.

5. Działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.

6. Opiekę nad Klubem sprawują wyznaczeni przez Dyrekcję Szkoły koordynatorzy,
    którzy dbają 
o formację wolontariuszy oraz nadzorują ich pracę.


Pełen tekst REGULAMINU dostępny TUTAJ  

PLAN PRACY dostępny TUTAJ