WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacje na temat podręczników na rok szkolny 2020/2021 - zakładka PODRĘCZNIKI 2020/2021 *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** Informacje na temat płatności za obiady - zakładka "Stołówka - OBIADY"

REKRUTACJA 2020 / 2021

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej
szkoły podstawowej ogólnodostępnej


(kliknij - pobierz plik .pdf)

 


 

 

Przyjęcia do klasy pierwszej
szkoły podstawowej ogólnodostępnej
dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

 

1. Złożenie zgłoszenia /wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
    potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
    w postępowaniu rekrutacyjnym
 
                           
                              - 16 marca 2020 r. – 27 marca 2020 r. (do 15.00)


W przypadku dziecka, które w 2020r. kończy 6 lat, wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć: 

a) dokument potwierdzający korzystanie w roku szkolnym 2019/2020
     z rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym lub
 

b) opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
     wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych

                                                    – 3 kwietnia 2020 r. godz. 14.00

 

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
    – złożenie pisemnego oświadczenia

                                                  – od 6 do 9 kwietnia b.r. do godz.15.00


4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

                                               – 14 kwietnia 2020 r. godz.14.00

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA Olsztyna/UCHWAŁA Rady Miasta Olsztyna


 LINK do strony NABORU  - kliknij w link


rekrutacja_infojpg [920x471]

 

 

dz1__kopia1jpg [858x381]

 

 

Nasza Szkoła, to placówka działająca od 1988 roku, powstała z inicjatywy
społeczeństwa miasta dla uczczenia pamięci poetki Warmii i Mazur Marii Zientary-Malewskiej.

W roku szkolnym 2020/2021planujemy utworzenie 5 oddziałów klas pierwszych.
Zajęcia klas I-III odbywają się w oddzielnej bryle, rozpoczynają się o godzinie 8.00.
Po zakończeniu lub przed lekcjami dzieci mogą korzystać z zajęć na świetlicy szkolnej
czynnej od godziny 6.30 do 17.00. Wszystkie zajęcia wychowania fizycznego
odbywają się na salach gimnastycznych lub na boisku "Orlik".

 

Baza dydaktyczna:

 

- trzy sale świetlicowe wyposażone w multimedia, 

- cztery nowoczesne sale gimnastyczne z zapleczem sportowym, 

- biblioteka szkolna z czytelnią i centrum multimedialnym, 

- dwie pracownie informatyczne, 

- mały plac zabaw, 

- kompleks boisk "Orlik", 

- ogrodzony teren wokół szkoły ze stojakami na rowery, 

- teren wokół szkoły objęty monitoringiem, 

- stołówka szkolna z nowoczesnym zapleczem kuchennym
  i zbilansowanymi posiłkami.

 

Specjalistyczna pomoc:

 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna: wsparcie pedagoga szkolnego,
  pedagogów terapeutów, socjoterapeuty, logopedy, psychologa,
  współorganizowanie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością,
 

- codzienna opieka pielęgniarki szkolnej, 

- stała opieka stomatologa,

 

Zajęcia dodatkowe: 

uczniowie uczestniczą w licznych, zróżnicowanych zajęciach pozalekcyjnych: 

- koła rycerskiego, szachowych, matematyczno-przyrodniczych, turystycznych,
  plastycznych, sportowych, instrumentalno-wokalnych, teatralnych, czytelniczych,
  polonistycznych, Kole Młodego Odkrywcy.

  

W naszej szkole zajęcia w klasie pierwszej
odbywają się na dwie zmiany:

- zmiana pierwsza zaczyna się o godzinie 8.00 i kończy o 11.30 lub 12.30,

- zmiana druga zaczyna zajęcia około godziny 10.45 i kończy najpóźniej o 16.15
  co jest uzależnione od planu lekcji.

Zmiana takiej organizacji zajęć w klasach pierwszych następuje po półroczu roku szkolnego
i kontynuowana jest przez rok. Po zakończeniu lub przed lekcjami dzieci mogą korzystać
z zajęć na świetlicy szkolnej czynnej od godziny 6.30 do 17.00.

 

ZAŁĄCZNIK - karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
(do pobrania)


Informacja pielęgniarki szkolnej skierowana do Rodziców
uczniów klas I w roku szkolnym 2020/2021:
 

Proszę o wykonanie badania bilansowego 6 lub 7 latka u lekarza rodzinnego
do końca wakacji. Od 1 września b.r. należy dostarczyć wniosek bilansowy
do gabinetu pielęgniarki.