WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019 ***

Opieka nad uczniem

 
 

 Opieka

PEDAGOGICZNA


 pedagodzypng [802x622]

 
questionmark3.jpg [100x99]


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy :
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź do nas z każdą sprawą,
z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !


Nasza szkoła współpracuje ściśle z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3
oraz MZPiT. W ramach tej współpracy powołana została "Szkoła dla Rodziców",
gdzie można poszerzyć i doskonalić swoje umiejętności wychowawcze
– więcej informacji u pani pedagog Anny Jędrzejewskiej.

 Terapia
LOGOPEDYCZNA


Zajęcia logopedyczne w naszej placówce
prowadzi pani Marta Łukaszek-Kołodziej. Opieka
PIELĘGNIARSKA


Dzieci objęte są opieką pielęgniarki pani Ewy Bohdanowicz.

Gabinet czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.3o – 15.3o


Do zadań pielęgniarki należy:
 • udzielanie pierwszej pomocy w urazach, zatruciach
     i nagłych zachorowaniach uczniów i pracowników szkoły,
 • zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi,
     szkolnymi i społecznymi,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • poradnictwo w zakresie zachowań prozdrowotnych,
     sprzyjające poprawie lub utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji,
 • wykonywanie zabiegów fluoryzacji zębów,
 • realizowanie profilaktycznych programów zdrowotnych
     oraz programów polityki zdrowotnej zgodnie z zaleceniami NFZ,
 • monitorowanie szczepień ochronnych.

 Opieka
STOMATOLOGICZNA


Uczniowie naszej szkoły znajdują się pod opieką stomatologa –
pani Joanny Panasiuk.

    Gabinet czynny:
 • poniedziałek - 8.00-13.00
 • środa - 8.00-13.00 (profilaktyka)
 • czwartek - 8.00-13.00


 Korzystanie z usług stomatologicznych jest bezpłatne.
Dodatkowa opłata za świadczenia nie objęte wykazem gwarantowanych bezpłatnych
świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiały stomatologiczne stosowane
przy udzielaniu tych świadczeń.

Na wizyty należy umawiać się indywidualnie - telefonicznie

tel. (89) 541 96 89 wew. 25 
 Zajęcia
ŚWIETLICOWE


Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze świetlicy.
Dysponujemy czterema salami.


Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do 17.00
 


Do zadań świetlicy należy:

 •  zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie pobytu
   w świetlicy,
 •  prowadzenie zajęć zorganizowanych, w tym:
  a) zabaw tematycznych, towarzyskich, ruchowych,
  b) zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych, żywego słowa,
  c) spacerów i wycieczek,
  d) konkursów, przedstawień, prezentacji, wystaw,
 •  prowadzenie innych zajęć, zgodnie z życzeniami i oczekiwaniami
  dzieci: 
  oglądanie filmów programów dla dzieci, słuchanie audycji itp.,
 •  umożliwienie spożycia posiłku,
 •  umożliwienie odrobienia lekcji przy pomocy nauczyciela.


Zapraszamy wszystkie dzieci z klas I-III !
  

Zajęcia
BIBLIOTECZNE
 

Biblioteka szkolna - godziny pracy :
 

Poniedziałek 7.45 – 15.30

Wtorek 7.45 – 15.30

Środa 7.45 – 15.30

Czwartek 7.45 – 15.30

Piątek 7.45 – 15.30

 

Dysponujemy księgozbiorem ponad 30 tys. woluminów :

●      lektury;

●      literatura piękna dla dzieci i dorosłych;

●      książki popularnonaukowe (do korzystania na miejscu w bibliotece);

●      słowniki, encyklopedie (do korzystania na miejscu w bibliotece);

●      podręczniki.
 

                              Prenumerujemy czasopisma dla uczniów i nauczycieli.

                                Organizujemy wystawy, konkursy, przedstawienia.