WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** STRONA W TRAKCIE EDYCJI *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2016/2017 ***

INFORMACJE dla RODZICÓW

 

 

  ROK SZKOLNY 2017/ 2018 

 

 

- ROZKŁAD DZWONKÓW 2017/2018 -

alarm.gif [64x64]

 

Dzwonki klasy I - VIII

  

1.    7.45  8.30 
2.    8.40 – 9.25
3.    9.35 – 10.20 
4.  10.30 – 11.15 
5.  11.25 – 12.10 
6.  12.25 – 13.10  
7.  13.25 – 14.10
8.  14.25 – 15.10
9. 15.20 – 16.05

 

 


 
 

 STOŁÓWKA  - OBIADY - info  

(kliknij w link)

 INFORMACJA PIELĘGNIARKI

 FLUORYZACJA zębów uczniów klas I-VI
- rozpocznie się od dnia 25 września 2017 r. - co 6 tygodni 


 

 - TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI - 

 

zebrania_spotkania_2017_2018jpg [602x759]  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018 :
 
 • 13 października 2017 r.
 • 19-21 marca 2018 r.
 • 2 maja 2018 r.
 • 4 maja 2018 r.
 • 21 czerwca 2018 r.

 • W dniach, o których mowa powyżej zostaną zorganizowane 
  tematyczne zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
 
 • 13.10.2017 r. – ślubowanie uczniów klas I
 • 21.06.2018 r. – „Bezpieczne wakacje”

 

 


 

 - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW r.szk. 2017/2018 - 

 

- ZAJĘCIA POZALEKCYJNE (koła) I półrocze 2017/2018 - 

- ZAJĘCIA POZALEKCYJNE (art. 42) I półrocze 2017/2018 - 
 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - prowadzone na podstawie 
autorskich programów nauczycieli zatwierdzonych do realizacji
przez Urząd Miasta w Olsztynie

 


 

 SEKRETARIAT  INFORMUJE : 


Od dnia 01.01.2018 r. wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej w wysokości 9 zł 
będą przyjmowane na konto szkoły 09 1030 1218 0000 0000 9041 7037
zgodnie z & 27 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.z 2017 poz.170).

 


 

inforjpg [50x41]

  UBEZPIECZENIE dzieci : 

 

Składka za osobę (ucznia) 
w roku szkolnym 2017/2018 
wynosi  36,70 zł.


Warunki ubezpieczenia z wykazem wszystkich opcji ubezpieczenia 
dostępne są u przedstawicieli Rady Rodziców (możliwość przesłania mailem 
- prośby proszę kierować na adres rada.rodzicow.sp30@gmail.com).


Umowa ubezpieczenia grupowego zawarta z InterRisk TU S.A.
obejmuje okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.
 
Nr Wniosku/Polisy seria EDU-A/P numer 041434
 


Kontakt z ubezpieczycielem : tel. 22 212 20 12
 
Oddział w Olsztynie:
ul. Michała Kajki 3
10-546 olsztyn
tel: 89 537 00 88
 

polisa_foto.jpg [512x565]
 
 
 
Info : Krzysztof Budnik
Przewodniczący RR SP30
 

  

 ZASADY ZAKUPU OBIADÓW 
- od października 2015 roku 

 

Opłat za obiady
można dokonywać u intendenta 
lub na konto:

BANK CITI HANDLOWY oddział Olsztyn 

09 1030 1218 0000 0000 9041 7037

    

Zasady ogólne :
  

1. Cena jednego posiłku dla ucznia (do wyboru) w wysokości:

1)  1,00 zł – za zupę – zgodnie z kalkulacją przygotowaną przez  intendenta szkoły;

2)  2,50 zł – za drugie danie – zgodnie z kalkulacją przygotowaną przez  intendenta szkoły;

3)   3,50 zł – za obiad dwudaniowy 

 

2. Wpłaty za obiady na m-c następny przyjmowane będą : 

a) u intendenta w okienku szkoły przez dwa dni
(ostatni dzień miesiąca bieżącego i pierwszy dzień
miesiąca następnego)  w godz. od  7:15 -13:00 

b) na konto szkoły;

 

- wpłaty do 28 dnia miesiąca bieżącego ( pieniądze na koncie szkoły) 

- w tytule przelewu proszę wpisać : obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa. 

- karnet obiadowy do odbioru u intendenta ostatniego dnia miesiąca 

- cena to iloczyn dni i ceny jednostkowej

 

3. Zgłoszenia rezygnacji z obiadu przyjmuje : 

a) intendent z jednodniowym wyprzedzeniem osobiści lub telefonicznie 

b) na dzień bieżący do godziny 8:00 intendent osobiście lub telefonicznie

 

4. Odpisy za obiady niewykorzystane: 

a) wartość odpisanych obiadów będzie zrekompensowana
podczas zakupu obiadów na następny miesiąc ( prosimy przypomnieć
o odpisach przy okazji kupowania) lub zwrócone na konto,
z którego została dokonana wpłata. 

b) w szczególnych wypadkach kasa szkoły zwraca pieniądze.

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2015  z dnia 20.10.2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie
w sprawie ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika

 

Na podstawie art.67a ust.2 ustawy z dnia 7 września
o systemie oświaty 1991r.
(Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.):

 


 * pełna treść zarządzenia 
poniżej !

   

ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr 18/2015 z dnia 20 paździrnika 2015 r.
w sprawie ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika. 

(przekierowanie do treści zarządzenia)

 


 


- PLIKI DO POBRANIA - DLA RODZICÓW -

 

  • Oświadczenie - udział dziecka w zajęciach 
   "Wychowanie do życia w rodzinie" - pobierz tutaj

  • Oświadczenie - udział dziecka w zajęciach religii/etyki - pobierz tutaj

 


  

ŚWIETLICA SZKOLNA 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

(dokument zawiera załącznik - kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej)

 

   RADA RODZICÓW : 

 

RADA RODZICÓW ustaliła wysokość składki wpłacanej na konto RR. 
Kwota składki wynosi 25,- zł. 

Opłata jest opłatą całoroczną 
(płatna jednorazowo na cały rok szkolny 2015/2016). 

Prosimy Państwa o dokonanie wpłat 
do końca grudnia 2015 roku.  

Jeżeli w naszej szkole uczy się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny,
to rodzice wpłacają tylko jedną opłatę - czyli 25,- zł. za wszystkie dzieci. 
Składki można wpłacać do skarbników klasowych lub na konto Rady Rodziców 
( numer wywieszony na tablicach informacyjnych 
- wewnątrz przedsionków szkoły ).


Składki można wpłacać do skarbników klasowych 
lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców


 konto_rr.jpg [300x107]