WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019 ***

INFORMACJE dla RODZICÓW

 

 

  ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

- ROZKŁAD DZWONKÓW 2018/2019 -

alarm.gif [64x64]

 

Dzwonki klasy I - VIII

  

1.    8.00  8.45 
2.    8.55 – 9.40
3.    9.50 – 10.35 
4.  10.45 – 11.30 
5.  11.45 – 12.30 
6.  12.45 – 13.30  
7.  13.40 – 14.25
8.  14.35 – 15.20
9. 15.30 – 16.15

 


 

 

 UWAGA ! - NOWOŚĆ !

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie informuje,
że zgodnie z Art.39 Prawo Oświatowe uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły,
którym droga do szkoły przekracza:

a)    3km w przypadku klas I-IV

b)    4km w przypadku klas V-VIII

Szkoła zapewnia zwrot kosztów dojazdu dziecka
środkami komunikacji miejskiej w Olsztynie
na wniosek rodziców.

By uzyskać zwrot należy złożyć w sekretariacie szkoły komplet poniższych dokumentów:


1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji miejskiej w Olsztynie na rok 2018/2019 . Druk wniosku można odebrać w sekretariacie. Wniosek składamy jednorazowo.

 

2. Dokument, potwierdzający zakup ulgowego biletu dla dziecka w jednej z poniższych form:

 

 • faktura VAT za zakup ulgowego biletu miesięcznego lub 30-dniowego na wszystkie linie,  wystawiona przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
 • potwierdzenie zakupu biletu elektronicznego wraz z kserokopią karty miejskiej dziecka,
  wystawione przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
 • lub, jeśli karta miejska dziecka jest ładowana w biletomacie, to wydruk z biletomatu
  wraz z kserokopią karty miejskiej dziecka

 

Potwierdzenie zakupu biletu miesięcznego dla dziecka
składać należy w Sekretariacie na początku każdego miesiąca.

 

Rozliczenie, czyli zwrot kosztów przejazdu na konto rodzica nastąpi po 10-tym każdego kolejnego miesiąca z wyjątkiem grudnia 2018r., kiedy to koszty zostaną zwrócone do 20.12.2018r.

 


 

Informacja

Szanowni Rodzice,

W związku z VII Edycją konkursu „Oszczędzaj naturę zbieraj makulaturę” informujemy, 
że jeśli szkoła lub rodzice we własnym zakresie dostarczą makulaturę do punktu skupu 
mieszczącego się przy ul. Składowej 3A ERMET RECYKLING  w Olsztynie, otrzymają 50% 
zwyżkę do obowiązującej ceny makulatury od dnia 8.10.2018r.


W trosce o rzetelne rozliczenie konkursu należy poinformować pracownika skupu, 
na którą placówkę szkolną przekazano makulaturę.

 


 

STYPENDIUM SZKOLNE 

( kliknij - pobierz informację - plik .pdf )

  

 STOŁÓWKA  - OBIADY - info  

(kliknij w link)

 INFORMACJA PIELĘGNIARKI

 FLUORYZACJA zębów uczniów klas I-VI
- rozpocznie się od dnia 25 września 2018 r. - co 6 tygodni 


 

 - TERMINY ZEBRAŃ i SPOTKAŃ z RODZICAMI - 

 

 zebrania [520x711]

UWAGA : Zmiana terminu zebrań w klasach VA i VIF 
- zebrania w tych klasach odbędą się wg. informacji przekazanej przez wychowawcę.

 

spotkania [520x756]
  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019 :
Informacja w trakcie zmian !!!
 
 • 2 listopada 2018 r.
 • 15-17 kwietnia 2019 r.
 • 2 maja 2019 r.
 • W dniach, o których mowa powyżej zostaną zorganizowane 
  tematyczne zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
 
 • 02.10.2018 r. – ślubowanie uczniów klas I
 • 20.06.2019 r. – „Bezpieczne wakacje”

 

 


 

 - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW r.szk. 2018/2019 - 

 

- ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  (Art.42) I półrocze 2018/2019 - 

 - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROZWIJAJĄCE 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - prowadzone na podstawie 
autorskich programów nauczycieli zatwierdzonych do realizacji
przez Urząd Miasta w Olsztynie

 


 

 SEKRETARIAT  INFORMUJE : 


Od dnia 01.01.2018 r. wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej w wysokości 9 zł 
będą przyjmowane na konto szkoły 81 1020 3541 0000 5902 0290 9349
zgodnie z & 27 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.z 2017 poz.170).

 


 

inforjpg [50x41]

  UBEZPIECZENIE dzieci : 

 

Składka za osobę (ucznia) 
w roku szkolnym 2018/2019 
wynosi  37,60 zł.
(opcja podstawowa)
 stawka dla ubezpieczenia z rozszerzeniem
o wyczynowe uprawianie sportu jest większa i wynosi 
42,80 zł.
 

Warunki ubezpieczenia z wykazem wszystkich opcji ubezpieczenia 
dostępne są u przedstawicieli Rady Rodziców (możliwość przesłania mailem 
- prośby proszę kierować na adres rada.rodzicow.sp30@gmail.com).


Umowa ubezpieczenia grupowego zawarta z InterRisk TU S.A.
obejmuje okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
 
Nr Wniosku/Polisy seria EDU-A/P numer 055428
 


Kontakt z ubezpieczycielem : tel. 22 575 25 25
 
Oddział w Olsztynie:
ul. Michała Kajki 3
10-546 olsztyn
tel: 89 537 00 88
 

polisa_foto.jpg [512x565]
 
 
 
Info :  RR SP30
 

  

 ZASADY ZAKUPU OBIADÓW 
 

UWAGA !

  

Od lutego 2018 wpłaty na obiady będą dokonywane na nowe konto, 

 

39 1020 3541 0000 5802 0290 9281

PKO Bank Polski 
 

 

Zasady ogólne określa 
REGULAMIN 
korzystania ze stołówki szkolnej 
(kliknij - pobierz plik .pdf)

 

 Załącznik nr 1 do REGULAMINU - ZWROTY ZA OBIADY
(kliknij - wydrukuj plik .pdf)

  

  

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2015  z dnia 20.10.2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie
w sprawie ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika

 

Na podstawie art.67a ust.2 ustawy z dnia 7 września
o systemie oświaty 1991r.
(Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.):

 


 * pełna treść zarządzenia 
poniżej !

   

ZARZĄDZENIE DYREKTORA nr 18/2015 z dnia 20 paździrnika 2015 r.
w sprawie ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika. 

(przekierowanie do treści zarządzenia)

 


 


- PLIKI DO POBRANIA - DLA RODZICÓW -

 

  • Oświadczenie - udział dziecka w zajęciach 
   "Wychowanie do życia w rodzinie" - pobierz tutaj

  • Oświadczenie - udział dziecka w zajęciach religii/etyki - pobierz tutaj

 


  

ŚWIETLICA SZKOLNA 
 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 ZAŁĄCZNIK - karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej

 

   RADA RODZICÓW : 

 

RADA RODZICÓW ustaliła wysokość składki wpłacanej na konto RR. 
Kwota składki wynosi 25,- zł. 

Opłata jest opłatą całoroczną 
(płatna jednorazowo na cały rok szkolny 2015/2016). 

Prosimy Państwa o dokonanie wpłat 
do końca grudnia 2015 roku.  

Jeżeli w naszej szkole uczy się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny,
to rodzice wpłacają tylko jedną opłatę - czyli 25,- zł. za wszystkie dzieci. 
Składki można wpłacać do skarbników klasowych lub na konto Rady Rodziców 
( numer wywieszony na tablicach informacyjnych 
- wewnątrz przedsionków szkoły ).


Składki można wpłacać do skarbników klasowych 
lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców


 konto_rr.jpg [300x107]