WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2016/2017 ***

Rada Rodziców

 


rodz3.jpg [300x323]


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW 
w roku szkolnym 2015 / 2016 :

 

Przewodniczący: 
                           
Pan Krzysztof Budnik / klasa II h


Zastępca Przewodniczącego:  
        
Pan Daniel Białuński / klasa IV b


Skarbnik:

Pani Anna Zielińska / klasa VI d

Pani Monika Kocimska-Warczak / klasa VI f

 

Sekretarz:    
                                     
Pani Katarzyna Brewka / klasa VI e

Pan Rafał Ruść / klasa V d

 

Komisja Rewizyjna:   
          
            
Pani Agnieszka Reimus – Kneževič / klasa I k

Pani Ewa Jurkiewicz / klasa II a

Pani Anna Zakrzewska / klasa I b

Pan Sebastian Twardowski / klasa I e, klasa V a

Pani Katarzyna Kołakowska / klasa III h

 

 


 

Następne spotkanie Rady Rodziców zaplanowano na
7 listopada 2016  roku, godz. 17.30

 
KONTAKT :

rada.rodzicow.sp30@gmail.com 
 

 


 
 INFORMACJE BIEŻĄCE :
 
 

 
 

RADA RODZICÓW ustaliła wysokość składki
wpłacanej na konto Rady Rodziców
w roku szkolnym 2015/2016 

Kwota składki wynosi 25 zł

Opłata jest opłatą całoroczną
(płatna jednorazowo na cały rok szkolny 2015/2016). 


Jeżeli w naszej szkole uczy się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny,
to rodzice wpłacają tylko jedną opłatę - czyli 25 zł za wszystkie dzieci. 


Składki można wpłacać do skarbników klasowych
lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

konto_rr.jpg [420x150]
 

 


NOWE !!! 

 UBEZPIECZENIE dzieci  
 
  
Składka za osobę (ucznia)
w roku szkolnym 2016/2017

wynosi  35,90 zł.


Warunki ubezpieczenia z wykazem wszystkich opcji ubezpieczenia
dostępne są u przedstawicieli Rady Rodziców (możliwość przesłania mailem
- prośby proszę kierować na adres rada.rodzicow.sp30@gmail.com).


Umowa ubezpieczenia grupowego zawarta z InterRisk TU S.A.
obejmuje okres od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.
 
Nr Wniosku/Polisy seria EDU-A/P numer 030927
 
kontakt: 22 212 20 12
 
Oddział w Olsztynie:
ul. Michała Kajki 3
10-546 olsztyn
tel: 89 537 00 88

polisa_foto.jpg [512x565]
 
 
 
Info : Krzysztof Budnik
Przewodniczący RR SP30
 
 
 
 
ubezpieczenie.jpg [620x499]
Wysokość składki ubezpieczenia NNW 
w roku szkolnym 2014 / 2015 wynosiła  39,- zł rocznie. 

Dzieci ubezpieczała firma TUW SKOK
- dzieci były objęte ubezpieczeniem NW "Prymus" .

Firma: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22 tel. 58/5509730, fax 58/5509731

Polisa seria i nr polisy: 93000025
Ubezpieczony: uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie
Okres ubezpieczenia: od 01.09.2014r. do 31.08.2015r.