WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Zapraszamy serdecznie na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY - 20.03.2020 r. ( piątek) od godz. 16.30-18.00 *** Informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA 2020/2021 ***Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** Informacje na temat płatności za obiady - zakładka "Stołówka - OBIADY"

PROCEDURY COVID-19

 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2019/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR30 IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ

W OLSZTYNIE

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony dzieci i pracowników  placówki przed COVID-19

 

        Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871 ze zm.) 

 

§ 1.

    1. W związku z możliwością powrotu określonego w kalendarzu MEN do pracy stacjonarnej
w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie przy jednoczesnym zobligowaniu dyrektora, do opracowania procedur bezpieczeństwa dzieci 
i pracowników w okresie jej funkcjonowania, w zagrożeniu epidemicznym, a także zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14-15 maja 2020 r, wprowadzam wymagane prawem procedury bezpieczeństwa, które stanowią załączniki.

 

§ 2.

  1.  Określam harmonogram prac oraz przydzielam zadania do wykonania pracownikom szkoły
w okresie przygotowania placówki na dzień przyjęcia dzieci do sprawowania nad nimi opieki.

§ 3.

 

    1. Zobowiązuję pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych do zapoznania się
oraz stosowania procedur bezpieczeństwa funkcjonowania placówki w okresie COVID-19,
zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły.

    1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                              Anna Staryk

 UWAGA !

- Procedury w wersji uaktualnionej -

Po najechaniu kursorem na załącznik wyświetla się jego tytuł
- informacja czego dotyczy.

        

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11


 OŚWIADCZENIA :

OŚWIADCZENIE_ŚWIETLICA_KLASY 1-3 

OŚWIADCZENIE_KONSULTACJE_KLASY 4-8 

OŚWIADCZENIE_ZAJĘCIA REWALIDACYJNE