Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie
http://sp30.olsztyn.pl

05 listopada 2020 16:47 | Aktualności

Aktualny komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M.Zientary–Malewskiej w Olsztynie.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wiadomością Departamentu Informacji i Promocji MEN zawartą na stronie men.gov.pl informujemy, że zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. 


Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

 

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli

 

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. 


W związku z tym prosimy o zgłaszanie do sekretariatu szkoły uczniów, którzy będą korzystać z opieki świetlicowej podając godziny pobytu dziecka w świetlicy do sekretariatu (nr tel. 89 541 96 89) lub na adres e-mail: sekretariat@sp30.olsztyn.eu najpóźniej do godz. 12.00 na dzień przed deklarowaną obecnością dziecka w świetlicy szkolnej. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie będą korzystali z edukacji zdalnej zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Uczniowie przebywający na świetlicy będą mogli korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. 

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić
uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. 

Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie
olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.Proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie www szkoły oraz wsparcie nauczycieli w respektowaniu obecności i aktywności uczniów w czasie nauki zdalnej. 


Uczniów proszę o  zapoznanie się z
ZASADAMI obowiązującymi
podczas nauki zdalnej i bezwzględne stosowanie się do tych wytycznych.


We wszystkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny
lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.


Życzę zdrowia i wytrwałości.
Dyrektor Szkoły
Anna Staryk