WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacje na temat podręczników na rok szkolny 2020/2021 - zakładka PODRĘCZNIKI 2020/2021 *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** Informacje na temat płatności za obiady - zakładka "Stołówka - OBIADY"

Aktualności

30 sierpnia 2019 16:17 | Aktualności

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA

 

 

 

I. STYPENDIA SZKOLNE

 

W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o stypendium szkolne można składać
jeśli miesięczna wysokość dochodu na jednego członka rodziny wynosi 528,00 zł netto
a kwota dochodu 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek
wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach netto z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2019 r.

Stypendium szkolne może być przyznane wyłącznie na potrzeby edukacyjne uczniów.

 

Wszystkie wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie:
od 2 do 13 września 2019 r. w gabinecie pedagoga szkolnego.

 

II. ZASIŁKI SZKOLNE

 

Zasiłek szkolny jest przyznawany dla ucznia, który przejściowo
znalazł się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym.

Wniosek o zasiłek szkolny z oświadczeniem o dochodach i zaświadczeniu
o zaistniałej sytuacji składa się w nieprzekraczalnym terminie
do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

 

Zasiłek szkolny przyznaje się bez względu na wysokość dochodu.
Wysokość zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie.
Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.

 

Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach.

 

Info: M. Kowalska

Przeczytano: 1212 razy. Wydrukuj|Do góry