WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacje na temat podręczników na rok szkolny 2020/2021 - zakładka PODRĘCZNIKI 2020/2021 *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** Informacje na temat płatności za obiady - zakładka "Stołówka - OBIADY"

Aktualności

31 sierpnia 2020 20:23 | Aktualności

POMOC MATERIALNA dla uczniów zamieszkałych na terenie OLSZTYNA.


 

 

 

I. STYPENDIA SZKOLNE

 

W roku szkolnym 2020/2021 wnioski o stypendium szkolne można składać,
jeśli miesięczna wysokość dochodu na jednego członka rodziny wynosi 528,00 zł netto,
a kwota dochodu 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek 
wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach netto
z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2020 r.

 

Stypendium szkolne może być przyznane wyłącznie na potrzeby edukacyjne uczniów.

 

Wniosek o stypendium szkolne wraz z oświadczeniami składa się w nieprzekraczalnym terminie:
od 1 do 15 września 2020 r. w sekretariacie szkoły z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności
(m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 


II. ZASIŁKI SZKOLNE

 

Zasiłek szkolny jest przyznawany dla ucznia, który przejściowo znalazł się
w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym.

Wniosek o zasiłek szkolny wraz z zaświadczeniem o zaistniałej sytuacji składa się
w nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

 

Zasiłek szkolny przyznaje się bez względu na wysokość dochodu.  
Wysokość zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie.
Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.

 

 

UWAGA !

Ze względu na sytuację związaną z epidemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
prosimy o samodzielne drukowanie poniższych wniosków i oświadczeń.

W razie wystąpienia jakichkolwiek trudności, wnioski i oświadczenia można pobrać
z sekretariatu szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
(m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 

 

Przeczytano: 744 razy. Wydrukuj|Do góry