WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacje na temat podręczników na rok szkolny 2020/2021 - zakładka PODRĘCZNIKI 2020/2021 *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** Informacje na temat płatności za obiady - zakładka "Stołówka - OBIADY"

Aktualności

28 lutego 2021 18:17 | Aktualności

REKRUTACJA do klas 1 - r.szk. 2021/2022


Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej
dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły:

1. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
    potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
    w postępowaniu rekrutacyjnym

15 marca 2021 r. – 26 marca 2021 r. (do 15.00)

link do strony naboru:

https://naborsp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/default.aspx


W przypadku dziecka, które w 2021 r. kończy 6 lat,
wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć:

a) dokument potwierdzający korzystanie w roku szkolnym 2020/2021
    z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym lub

b) opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
    wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
    zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

– 2 kwietnia 2021 r. godz. 14.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
    – złożenie pisemnego oświadczenia

– od 6 do 9 kwietnia 2021 r. do godz.15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
    przyjętych i nieprzyjętych – 12 kwietnia 2021 r. godz.14.00

Przeczytano: 565 razy. Wydrukuj|Do góry