WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019 ***

Komunikaty

29 sierpnia 2018 19:31 | Komunikaty

KOMUNIKAT DYREKTORA z dnia 25.08.2018 r.

KOMUNIKAT NR 19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 29.08.2018 r. I. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku roku szkolnego 2018/2019 - podstawa prawna: Art. 22a ust.2e. ustawy z dnia 7...

czytaj więcej »

28 sierpnia 2018 23:30 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 w sprawie ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika

TREŚĆ ZARZĄDZENIA (kliknij w link - pobierz plik .pdf)

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 16:38 | Komunikaty

Komunikat w sprawie organizacji zajęć w roku szkolnym 2018/2019

KOMUNIKAT NR 19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 23.08.2018 r. dotyczy: organizacji zajęć I. Dyrektor Szkoły informuje : 1. Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Nr L/965/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 czerwca 2018 „ … w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020...

czytaj więcej »

18 grudnia 2017 08:41 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE DYREKTORA z dnia 30.11.2017 r.

Zarządzenie nr 19/2017 r. z dnia 30.11.2017 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie w sprawie: dokumentacji wewnątrzszkolnej Na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 Im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie z dnia z dnia 29 listopada 2017...

czytaj więcej »

28 września 2017 17:01 | Komunikaty

Komunikat w sprawie dni wolnych w roku szk. 2017/2018

KOMUNIKAT NR 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 28.09.2017 r. dotyczy: dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 I. Dyrektor Szkoły informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego...

czytaj więcej »

26 września 2017 18:50 | Komunikaty

OBIADY - KOMUNIKAT DYREKTORA z dnia 25.09.2017 r.

W związku z organizacją przerw obiadowych i spożywania posiłków przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie Dyrektor Szkoły proponuje: Uczniowie klas IV-VII korzystają z obiadów w czasie wyznaczonych przerw obiadowych. Uczniowie korzystający...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2017 15:33 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie: projektu Statutu Szkoły

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 z dnia 11.04.2017 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie w sprawie: projektu Statutu Szkoły Na podstawie art. 72. 1 oraz art. 73.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zarządzam, co następuje: §1. 1....

czytaj więcej »

21 października 2015 16:41 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 w sprawie ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika.

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 z dnia 20.10.2015 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie w sprawie ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika Na podstawie art.67a ust.2 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn....

czytaj więcej »

30 września 2015 18:23 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE nr 13 w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 z dnia 17.09.2015 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania w szkle programów...

czytaj więcej »