WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2016/2017 ***

Komunikaty

11 kwietnia 2017 15:33 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie: projektu Statutu Szkoły

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 z dnia 11.04.2017 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie w sprawie: projektu Statutu Szkoły Na podstawie art. 72. 1 oraz art. 73.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zarządzam, co następuje: §1. 1....

czytaj więcej »

30 września 2016 15:20 | Komunikaty

Komunikat w sprawie dni wolnych w roku szk. 2016/2017

KOMUNIKAT NR 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 14.09.2016 r. dotyczy: dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 I. Dyrektor Szkoły informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego...

czytaj więcej »

15 grudnia 2015 23:26 | Komunikaty

Komunikat w sprawie wydawania obiadów szkolnych w miesiącu styczniu 2016 r.

KOMUNIKAT NR 14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 15.12.2015 r. dotyczy: wydawania obiadów szkolnych Dyrektor Szkoły informuje, że w miesiącu styczniu 2016 roku obiady będą wydawane od 07.01.2015 r. (czwartek) Wpłaty będą przyjmowane w dniach 04-05-I-2016...

czytaj więcej »

07 grudnia 2015 16:07 | Komunikaty

Komunikat w sprawie organizacji pracy w czasie przerwy świątecznej.

KOMUNIKAT NR 12 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 07.12.2015 r. dotyczy: organizacji pracy w czasie przerwy świątecznej I. Dyrektor Szkoły informuje, że w okresie przerwy świątecznej (23-31- XII-2015 r.) placówka zapewnia opiekę świetlicową zgłoszonym...

czytaj więcej »

21 października 2015 16:41 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 w sprawie ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika.

ZARZĄDZENIE NR 18/2015 z dnia 20.10.2015 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie w sprawie ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika Na podstawie art.67a ust.2 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn....

czytaj więcej »

30 września 2015 18:23 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE nr 13 w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania.

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 z dnia 17.09.2015 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania w szkle programów...

czytaj więcej »

30 września 2015 18:00 | Komunikaty

Komunikat w sprawie dni wolnych w roku szk. 2015/2016

KOMUNIKAT NR 5 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 30.09.2015 r. dotyczy: dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 I. Dyrektor Szkoły informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego...

czytaj więcej »

07 września 2015 09:15 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 w sprawie ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 z dnia 01.09.2015 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie w sprawie: ceny jednego obiadu dla ucznia i pracownika Na podstawie art.67a ust.2 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn....

czytaj więcej »

29 września 2014 09:06 | Komunikaty

Komunikat w sprawie dni wolnych w roku szk. 2014/2015

KOMUNIKAT NR 8/2014/2015 DYREKTORA SZKOŁY z dnia 29.09.2014 r. dotyczy: dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 Dyrektor Szkoły informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące...

czytaj więcej »

23 czerwca 2014 21:27 | Komunikaty

KOMUNIKAT - zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

KOMUNIKAT NR 38 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 23.06.2014 r. I. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku roku szkolnego 2014/2015 - podstawa prawna - ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. ...

czytaj więcej »