WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019 ***

Komunikaty

30 września 2015 18:23 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE nr 13 w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2015

z dnia 17.09.2015 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie

w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania

       Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania w szkle programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oświaty oaz niektórych innych ustaw zarządza:


§ 1.

Włączenie do Zestawu Programów Nauczania dopuszczonych do użytku
w Szkole Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie
Zarządzeniem nr 22/2009 z dnia 30.06.2009 r. na podstawie:
 

1)    wniosków nauczycieli,

2)    po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w dniu 15.09.2015 r.

3)    decyzji VII/4/2015/2016 Dyrektora Szkoły 


nowych programów nauczania.


§ 2.

Nowe programy nauczania otrzymują następujące numery dopuszczenia:

1)    „Matematyka z pomysłem”. Program nauczania matematyki
w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autor Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski.
MA-II-16-SP30 (numer dopuszczenia)

2)    „Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa
w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autor Tomasz Maćkowski.
H-II-15-SP30 (numer dopuszczenia)

3)    „Doświadczenie świata”.
Program edukacji wczesnoszkolnej. Autor Marzena Kedra. 
– EW-I-08-SP30 (numer dopuszczenia)


§ 3.

Zarządzenie obowiązuje z dniem 1 września 2015 r.


§ 4.

Zarządzenie podaje się do wiadomości ogólnej przez umieszczenie
w pokoju nauczycielskim, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

 

 

Przeczytano: 3969 razy. Wydrukuj|Do góry