WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019 ***

Komunikaty

11 kwietnia 2017 15:33 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 z dnia 11.04.2017 r. w sprawie: projektu Statutu Szkoły

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

z dnia 11.04.2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie

w sprawie: projektu Statutu Szkoły
 

Na podstawie art.  72. 1 oraz  art. 73.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zarządzam, co następuje:

 

§1.

1. Powołuję zespół nauczycieli przygotowujących projekt statutu szkoły w związku
z przekształceniem Szkoły Podstawowej Nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie z dniem 1 września 2017 r. w szkołę ośmioletnią, o której mowa w art.. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, w składzie:

1)      p. Teresa Antczak

2)      p. Renata Bugaj

3)      p. Alicja Dobrzeniecka-Zapał

4)      p. Bogdan Jeżak

5)      p. Marzena Kowalska

6)      p. Urszula Kryczka

7)      p. Aneta Łukaszewicz

8)      p. Sylwia Bielawska-Michalec

9)      p. Katarzyna Manelska-Czajka

10)    p. Maria Racewicz
 

2.   Wyznaczam przewodnicząca zespołu – panią Sylwię Bielawską-Michalec.

3.   Nadzór nad projektem statutu szkoły sprawują wicedyrektorzy szkoły.

4.   Wyznaczam termin przygotowania projektu Statutu Szkoły na 23 czerwca 2017 r.

 

§2.

1. Powołuję zespół nauczycieli przygotowujących
    projekt Regulaminu Rady pedagogicznej, w składzie:

1)   p. Elżbieta Brzozowska-Michalak

2)   p. Ala Melgaard

3)   p. Martyna Sułkieiwcz

4)   p. Katarzyna Zyśk
 

2.   Wyznaczam przewodnicząca zespołu – panią Elżbietę Brzozowską-Michalak

3.   Wyznaczam termin przygotowania projektu Regulaminu Rady pedagogicznej
      na 23 czerwca 2017 r.

 

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
w pokoju nauczycielskim, na tablicy ogłoszeń na terenie Szkoły
oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przeczytano: 801 razy. Wydrukuj|Do góry