WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019 ***

Komunikaty

18 grudnia 2017 08:41 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE DYREKTORA z dnia 30.11.2017 r.


 

Zarządzenie nr 19/2017 r.
z dnia 30.11.2017 r.


Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

w sprawie: dokumentacji wewnątrzszkolnej        

Na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 Im. Marii Zientary – Malewskiej  
w Olsztynie z dnia z dnia  29 listopada 2017 r., Dział XVI,§151 ust.1, zarządzam
co następuje:

§1

1.Wprowadza  się zaktualizowane procedury :

1),,PROCEDURA PROCESU ADAPTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH”,

2),,PROCEDURA PROCESU ADAPTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH”,

3),,PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM
     TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE”,

4),,PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU
     AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA”,

5),,PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI”,

6),,PROCEDURA ROZPOZNAWANIA ŚRODOWISKA UCZNIA”,

7),,PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI

     OSOBISTEJ  UCZNIA  I  NAUCZYCIELA”.

§2

1.Powyższe procedury obowiązują od dnia 30.11.2017r.

2. Wymienione procedury są dostępne w :

1) segregatorze dokumentacji wewnątrzszkolnej Dyrektora Szkoły,

2) bibliotece szkolnej,

3) segregatorze dokumentacji wicedyrektora szkoły,

4) na stronie internetowej szkoły.

§3

1.Zarządzenie podaje się do wiadomości ogólnej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń,
na terenie szkoły, w pokoju nauczycielskim, na stronie internetowej szkoły.

§4

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przeczytano: 499 razy. Wydrukuj|Do góry