WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019 ***

Komunikaty

29 sierpnia 2018 19:31 | Komunikaty

KOMUNIKAT DYREKTORA z dnia 25.08.2018 r.


KOMUNIKAT  NR  19

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie

z dnia 29.08.2018 r.

 

     I. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości  zestaw   

        podręczników, które będą obowiązywać od początku roku  

        szkolnego 2018/2019

 

- podstawa prawna:

Art. 22a ust.2e. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r.poz.1943 ze zm.)  Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, zestaw podręczników, który obowiązuje w roku szkolnym. Ustawa z 14 grudnia 2016r.Przepisy wprowadzające ustawę-prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r.poz.60).Ustawa z 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59)

 

        I. Zestaw podręczników zostaje umieszczony:

- na stronie internetowej szkoły http://sp30.olsztyn.pl

- na tablicy ogłoszeń na terenie szkołyPrzeczytano: 494 razy. Wydrukuj|Do góry