WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY *** UWAGA ! *** Informacja na temat zebrań w zakładkach - INFORMACJE DLA RODZICÓW - oraz - ORGANIZACJA PRACY - *** Bieżące INFORMACJE dla RODZICÓW zamieszczamy w zakładce lewego menu *** W zakładce lewego menu zamieściliśmy załącznik z WYKAZEM PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019 ***

Archiwum - Komunikaty

04 stycznia 2013 15:45 | Komunikaty

Komunikat w sprawie styczniowych/lutowych zebrań/spotkań z rodzicami

KOMUNIKAT NR 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 04.01.2013 r. dotyczy: styczniowych/lutowych zebrań/spotkań z rodzicami Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawców klas IV-VI proponuje zmianę terminu zebrań z rodzicami w sposób następujący: - 10-I-2013...

czytaj więcej »

28 września 2012 17:18 | Komunikaty

Komunikat w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w r.szk. 2012/2013

KOMUNIKAT NR 3 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 28.09.2012 r. dotyczy:dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 I. Dyrektor Szkoły informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego...

czytaj więcej »

21 września 2012 23:27 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 im. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania ogólnego Na podstawie § 2.1, 2 oraz § 3.1...

czytaj więcej »

09 września 2012 12:15 | Komunikaty

Ubezpieczenie NNW uczniów

Wysokość składki ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2012 / 2013 wynosi 36,- zł . Prosimy o dokonanie wpłat w terminie do dnia 5 października 2012 r.

czytaj więcej »

14 czerwca 2012 17:22 | Komunikaty

KOMUNIKAT w sprawie podręczników na rok szkolny 2012 / 2013

KOMUNIKAT NR 19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 14.06.2012 r. I. Dyrektor Szkoły na podstawie wniosków nauczycieli podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku roku szkolnego 2012/2013 - podstawa prawna...

czytaj więcej »

14 maja 2012 22:16 | Komunikaty

WYPRAWKA 2012

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS I – IV Uprzejmie informujemy, iż wzorem lat ubiegłych tak również w tym roku szkolnym realizowany będzie Rządowy program pomocy uczniom pn „WYPRAWKA SZKOLNA”. Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników może być...

czytaj więcej »

26 września 2011 19:07 | Komunikaty

KOMUNIKAT w sprawie współpracy z PPP Nr 3 w Olsztynie

KOMUNIKAT Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 23.09.2011 r. dotyczy: współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 3 w Olsztynie. Dyrektor Szkoły informuje, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy PPP Nr 3 i Szkołą Podstawowa Nr 30 w Olsztynie...

czytaj więcej »

17 grudnia 2010 00:29 | Komunikaty

Zmiana ceny obiadów

KOMUNIKAT Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie z dnia 17.12.2010 r. Dyrektor SP 30 informuje, że od stycznia 2011 r. koszt obiadu dla uczniów w stołówce szkolnej wynosi 3 zł.

czytaj więcej »